CD Projekt chce podzielić się zyskami akcjonariuszami

Categories Finanse

Zarząd CD Projekt podjął uchwałę w sprawie przyjęcia i skierowania do zwyczajnego walnego zgromadzenia wniosku w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2018. Wnioskuje o podział zysku w łącznej kwocie ponad 109 mln zł poprzez m.in. przeznaczenie na dywidendę blisko 101 mln zł.