Enea podała wstępne wyniki. Jest wyraźna poprawa

Categories Finanse

W I kwartale 2019 roku, według wstępnych danych, grupa Enea osiągnęła zysk EBITDA w wysokości 799 mln zł wobec 702 mln zł rok wcześniej, uzyskując 280 mln zł zysku netto wobec 254 mln zł zysku netto w I kwartale 2018 roku.