Od 5,4 do 43,5 euro za godzinę – taki jest średni koszt pracownika w Unii

Categories Finanse

W 2018 r. średnie godzinowe koszty pracy w całej gospodarce (z wyłączeniem rolnictwa i administracji publicznej) w Unii Europejskiej (UE) były szacowane na 27,4 euro, a w strefie euro na 30,6 euro. Jednakże występowały znacznie różnice między krajami.