Te spółki dały 15 proc. zysku. Inwestowanie w nie będzie łatwiejsze

Categories Finanse

Od 9 kwietnia tego roku po raz pierwszy w obrocie giełdowym dostępne są certyfikaty strukturyzowane, dla których instrumentem bazowym będzie skupiający producentów gier indeks WIG.Games. Emitentem jest austriacki Raiffeisen Centrobank (RCB). Indeks WIG.Games na warszawskiej giełdzie notowany jest od 18 marca. W tym czasie urósł o ponad 15 proc. W jego skład wchodzą spółki gamingowe – CD Projekt, 11 bit studios, Playway, CI Games i Ten Square Games.