Unia Europejska: Rynek wspólny, ale czy także wolny?

Categories Finanse

Unia Europejska to – przynajmniej na razie – 28 państw i ponad pół miliarda ludzi. Według Banku Światowego, z PKB wynoszącym 17,5 bln dol., jest drugą, za Stanami Zjednoczonym, gospodarką świata. Taką pozycję daje jej nie tylko sam potencjał gospodarczy i demograficzny. Także sposób, w jaki go wykorzystuje.