Wymiar sprawiedliwości i biznes. Co można poprawić?

Categories Finanse

W Polsce zbyt mało korzysta się z powszechnej na zachodzie Europy instytucji arbitrażu, która w wypadku spraw gospodarczych wydaje się najlepsza. Nie mamy także ustawy regulującej kwestie biegłych sądowych, a często to ich opinie są podstawą wydania wyroku przez sąd – mówi Roman Kusz, adwokat, dziekan Izby Adwokackiej w Katowicach.