Znana firma zaplecza górniczego chce wypłacić 2,4 mln zł dywidendy

Categories Finanse

Zarząd grupy Fasing 26 kwietnia 2019 r. zaproponował sposób podziału zysku grupy za rok 2018 w wys. 17,3 mln zł. Zarząd proponuje, aby 2,4 mln zł przeznaczyć na dywidendę a 14,8 mln zł na kapitał zapasowy. Ostateczną decyzję o podziale zysku podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.